Czego nie zapewnia Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)?

W państwach Unii Europejskiej ubezpieczenie zdrowotne mamy zagwarantowane – wystarczy przed wyjazdem uzyskać w najbliższym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) kartę Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Karta daje prawo do korzystania tylko z usług publicznej służby zdrowia, nie gwarantuje pokrycia kosztów wizyt u lekarzy specjalistów, ani nie gwarantuje pokrycia kosztów transportu medycznego, jeśli taki jest niezbędny, sytuacjach ostatecznych – transportu ciała do kraju.

Przy odbieraniu karty EKUZ otrzymujemy pisemną informację o warunkach korzystania z publicznej służby zdrowia w kraju, do którego się udajemy.

Podziel się