AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych

AVIVA
AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. prowadzi działalność w Polsce od 1992 roku.

Do 2002 roku Aviva działała jako Commercial Union (CU).
 

AVIVA oferuje ubezpieczenia:

  • nieruchomości (lokali, mieszkań, domów w budowie i domów)
  • komunikacyjne (samochodów: OC, AC, NNW, Assistance, ubezpieczenie szyb, ochrona prawna oraz Zielona Karta)
  • turystyczne (koszty leczenia w podróży, assistance, OC, bagażu podróżnego, sprzętu sportowego)
  • ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
ul. Domaniewska 44
02-672 Warszawa

NIP: 526-020-99-98, REGON: 010587010, KRS: 0000009857

zgłoś szkodę

  • organem nadzorującym działalność ubezpieczyciela jest Komisja Nadzoru Finansowego
  • główni akcjonariusze: Aviva International Holdings Ltd i Bank Zachodni WBK S.A.
Podziel się