BENEFIA

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group rozpoczęła swą działalność jako spółka akcyjna w roku 1999. Benefia oferuje ubezpieczenia: ubezpieczenie samochodu/pojazdu: OC – odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu Zielona Karta – odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu w ruchu zagranicznym AC – autocasco NNW – następstw nieszczęśliwych wypadków kierującego i pasażerów pojazdu Assistance SOS – pomoc osobom, które…