AIG logotyp

AIG Europe

AIG Europe Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce prowadzi działalność w Polsce od 1990 roku. AIG w 2012 roku działało również jako Chartis. AIG sprzedaje ubezpieczenia turystyczne również pod marką Travel Guard.   AIG (American International Group) oferuje ubezpieczenia: turystyczne (koszty leczenia w podróży, assistance, OC, bagażu podróżnego, sprzętu sportowego) następstw nieszczęśliwych wypadków (następstw wypadków,…