BENEFIA

benefia
BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group rozpoczęła swą działalność jako spółka akcyjna w roku 1999.

Benefia oferuje ubezpieczenia:

 • ubezpieczenie samochodu/pojazdu:
  • OC – odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu
  • Zielona Karta – odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu w ruchu zagranicznym
  • AC – autocasco
  • NNW – następstw nieszczęśliwych wypadków kierującego i pasażerów pojazdu
  • Assistance SOS – pomoc osobom, które popadły w trudności w czasie podróży pojazdem
  • Medical Assistance – opieka medyczna w razie wypadku komunikacyjnego
  • Assistance Prawny – organizacja i pokrycie kosztów udzielenia Ubezpieczonemu informacji prawnej przez Przedstawiciela Towarzystwa
  • Ochrona prawna – pomoc prawna związana z roszczeniami z tytułu ubezpieczenia OC/AC
  • GAP – Guaranteed Asset Protection – Ubezpieczenie od strat finansowych z powodu spadku wartości pojazdu
 • ubezpieczenie nieruchomości
  • ubezpieczenie mieszkania
  • ubezpieczenie domu
  • ubezpieczenie domu w budowie
 • ubezpieczenie turystyczne (eVoyage, Voyage)

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
al. Jerozolimskie 162a
02-342 Warszawa

KRS: 11036
NIP: 525-21-66-530

Zgłaszanie szkód:
Centrum Zgłoszeniowe dostępne jest 7 dni w tygodniu w godzinach 7:30-22:00
Call Center: +48 22 212 20 30

Spółka zakończyła swoją działalność w dniu 2015-11-23.

Podziel się