Czego nie zapewnia Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)?

W państwach Unii Europejskiej ubezpieczenie zdrowotne mamy zagwarantowane – wystarczy przed wyjazdem uzyskać w najbliższym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) kartę Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Karta daje prawo do korzystania tylko z usług publicznej służby zdrowia, nie gwarantuje pokrycia kosztów wizyt u lekarzy specjalistów, ani nie gwarantuje pokrycia kosztów transportu medycznego, jeśli taki jest…